ผู้สนับสนุน

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เพิ่ม user ให้ sudo ได้

sudo <editor> /etc/group

เช่น 
sudo vi /etc/group
sudo gedit /etc/group
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เพิ่ม ชื่อ user ที่ต้องการให้ sudo ได้

admin:x:106:user1,user2,เพิ่มตรงนี้

save ไฟล์
แล้วลอง su ไป user นั้น user นั้นก็จะ sudo ได้แล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น