ผู้สนับสนุน

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต : กรอกตั้งนานได้แค่เนี้ย ต้องใช้ ie6

มหาวิทยาลัยบูรพา
นายหางานดี   มีตังใช้
เลขประจำตัวประชาชน
 :  xxxxxxxxxxxxx
รหัสประจำตัว
 :  xxxxxxxx
คณะ
 :  คณะxxx
สาขาวิชา
 :  xxxx
ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่  xx สิงหาคม  2552
ลงชื่อ...............................................
( นายหางานดี   มีตังใช้ )
xx สิงหาคม 2552


กรอกตั้งนานได้แค่เนี้ย ต้องใช้ ie6 ด้วยถ้าไม่ใช้ สุดท้ายก็ฝืนไม่ใช้ เพราะว่าอยู่บน linux ไม่มี ie กรอกตั้งนานกว่าจะผ่าน แถมกรอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ดันไม่ผ่าน ผ่านตอนไปกรอกว่าเป็น dancer อืม - -'

สามารถโหลดไฟล์เพื่อแก้ไขมา print ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น