ผู้สนับสนุน

วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

คำสั่งมี unix มีประโยชน์

เปลี่ยน ข้อความในไฟล์


sed 's/string1/string2/g' -i filename

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Gtalk กับ Pidgin

ไม่รู้ด้วยเหตุอันได ทำให้ Pidgin ที่เราเลือกโปรโตคอลในการใช้ IM เป็น Google Talk แล้วไม่สามารถใช้งานได้
ทำให้ต้องมีการปรับแต่งกันนิดหน่อย ให้มันสามารถใช้ได้
เพราะว่าเราจะใช้บน Linux นี่นา
ไม่สามารถ ลง Google Talk client ได้เหมือนบน Windows

1. เมื่อเรากำหนด Account ของเราเป็น Google Talk มันจะเปลี่ยนให้เป็น XMPP ให้อัตโนมัติ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องไปปรับมันอีกนิดหน่อยอยู่ดี
2. ให้เลือกไปที่ tab Advanced แล้วปรับแต่งให้เป็นดังรูปนี้ คือ

  • เลือก Force old (port5223) SSL
  • Connect port: 443
  • Connect server: talk.google.com
  • Proxy type: Use GNOME Proxy Setthings 
3. Save แล้วก็ลอง ใส่ Password แล้ว Login ดู


ที่มา http://www.manast.com/2007/05/11/how-to-configure-pidgin-to-work-with-google-talk/

วันพุธที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Check box /Check all javascript

วิธีการสร้างปุ่ม check all ให้ check box ในที่นี้ป้องกันการไปยุ่งกับปุ่มที่ disabled อยู่ด้วย

<html>
        <head><title>Check box Check all</title></head>
<script>
checked=false;
function checkAll(){
        var box= document.getElementById('myfrm');
        
        if (checked == false) {
         checked = true;
        }
        else {
         checked = false;
        }
        for (var i =0; i < box.elements.length; i++) {
         if(box.elements[i].disabled != true){
                box.elements[i].checked = checked;
         }
        }

        if(checked == true) {
         document.getElementById("chkall").value="Uncheck all";      
        }else{
         document.getElementById("chkall").value="Check all";
        }
}
</script>
<bod>
<form id='myfrm'>
        <input type="checkbox" />1
        <input type="checkbox" />2
        <input type="checkbox" />3
        <input type="checkbox" disabled='disabled' checked='checked' />4
        <input name="chkall" id="chkall" type="button" onclick="checkAll();" value="Check all" />
        <input type="checkbox" disabled='disabled' checked='checked' />5
        <input type="checkbox" disabled='disabled' />6
</form>

วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เปลี่ยนสี Vi


แก้ไขไฟล์ .vimrc ที่ Home directory
เพิ่มบรรทัด ทำนองนี้เข้าไป
highlight Comment ctermfg=blue
แล้ว save
เนื่องจากเวลาที่ผมใช้ Vim ใน putty แล้วมันมองไม่เห็นสีครับ

เติมมันน้ำเงินเข้มเลยตรง comment
ไปแก้ที่ .vimrc ที่ home dir ซะ
อืมสวยแล้ว

ที่มา ไม่มีอ่ะมีคนบอกมา T-T ลืมแล้วใครนานมาแล้วแต่มันต้องทำประจำเลยเขียนไว้
ไร้คำอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าไม่รู้