ผู้สนับสนุน

วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

คำสั่งมี unix มีประโยชน์

เปลี่ยน ข้อความในไฟล์


sed 's/string1/string2/g' -i filename

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น