ผู้สนับสนุน

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อนให้มาลองทำ

โจทย์:
1. เขียนโปรแกรม random string ความยาวเท่ากับ 3
2. รัน 1 ล้านรอบ
3. เก็บ และนับว่ามีจำนวน string ที่ได้ออกมาไม่ซ้ำกันกี่ตัว
4. ท้าทายใช้เวลาในการรันเท่าไหร่

ตัวอย่างเช่น
lfX = 2
Fd1 = 4
gg2 = 1
มีทั้งหมด 3 ตัว
รัน 7 รอบใช้เวลา 3 millisec


ลองตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านรอบไม่เกิน 30 วินะ ภาษาอะไรก็ได้

แก้ยังไงดี
1. random string ความยาว = 3
solution(ของผม).

 1. String ที่ว่าเอาตัวอะไรบ้าง น่าจะเป็น  พวกอักษรพิเศษอย่าง :,;'"}[]{|\ "... เราคงไม่เอา
  ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 (62 ตัว)
  แต่ว่าถ้าจะเอาไปทำ captcha ก็ตัด ไอ(I), แอล(l), โอ(O,o), ศูนย์(0), หนึ่ง(1) ออกไปเพื่อป้องกันอักษรอ่านยากก็จะเหลือ (หรือตัวไหนที่เห็นสมควรก็ลองตัดออกเองนะ)
  ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789 (56 ตัว)
  เก็บพวกนี้ใส่ตัวแปรไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้ตลอด
  starting_str = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789";
 2. random ความยาวเท่ากับ 3
      random อักษรทีละตัวจากชุดตัวอักษรที่เรามีไว้ให้เลย โดยปกติแต่ละภาษาจะมี fn ที่ใช้ random ตัวเลข integer อยู่แล้วโดยจะมีลักษณะประมาณนี้ rand_int(begin,end) ก็จะได้เลขในช่วงตั้งแต่ begin ถึง end มาเราก็เอามา get ตำแหน่งของตัวอักษรใน String เริ่มต้นเลย
      a_char = starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56)) // ไม่ใช้ length(starting_str) มันเสียเวลา
      ถ้าจะเอาความยืดหยุ่นเราก็คงต้องทำ function ให้กำหนดความยาวของ String ได้แต่ว่าถ้าจะเอาความเร็วเราก็คงจะให้มันต่อกันไปเองเรื่อยๆ เลย
      rand_str = strcat(
                              starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56)),

                              starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56)),
                              starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56))
                             )

2. รันและนับ
 1. รัน ล้านรอบ นี่มันก็เป็นแค่ loop อ่ะ เดี๋ยวค่อยครอบทีหลัง
 2. เรื่องการเก็บข้อมูลและนับ
  1. มีตารางสำหรับเก็บแบบนี้
   String
   count
   "xyz"
   1
   "aBc"
   3
  2. พอมีข้อมูลใหม่ก็เอามานับเพิ่ม count ถ้า random มาใหม่ไม่มีในตารางก็เพิ่มเข้าไป
 3. เท่านี้โปรแกรมก็น่าจะทำงานได้แล้ว ถ้าจะนับว่ามันมีตัวที่ไม่ซ้ำกันกี่ตัวก็ดูที่แถวของตารางว่ามีเท่าไหร่  
3. เร็ว
    เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการเก็บตารางที่ว่าแล้วจะทำได้เร็วขนาดในที่นี้ผมก็คิดว่าน่าจะใช้ hashtable ที่มีของแต่ละภาษาไปเลยน่าจะเร็วที่สุดแล้ว (dict ใน python, array ของ php, Hashtable ของ java)


ตัวอย่างที่ลองเขียนด้วย python

import random
from    datetime import datetime
instr = '1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
def ranstr():
     return instr[random.randint(0,61)] + instr[random.randint(0,61)] + instr[random.randint(0,61)]
begin = datetime.now()
buffer = {}
for i in range(1000000):
    mystr = ranstr()
     if mystr in buffer:
         buffer[mystr] += 1
     else:
         buffer[mystr] =1
print "all string", buffer
print "distinct :",len(buffer)
end = datetime.now()
print "begin :",begin
print "end    :",end
print "diff :",(end - begin)

core2 1.7G, RAM 3 GB, ประมาณ 8 วิ :)

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ศูนย์บริการ ดี/แย่ ลองวัดด้วย SEO

เนื่องจากถ้าใครเครื่องมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมองหา ศูนย์บริการก่อนแล้วแต่ในบางครั้งหาไปแล้วไม่เจอก็จะเป็นความลำบากสำหรับผู้ใช้อย่างยิ่งวันนั้นเลยลองหาวิธี list ดูว่าของที่ไหนบ้างที่ว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาแล้วเราหาศูนย์ได้ไม่ยากแน่ๆ เพราะว่าเราหาเจอด้วย google
ด้วย keyword เดียวกัน "ศูนย์ _ชื่อยี่ห้อ_"
ผลออกมาเป็นแบบนี้

แย่
ดี
acer
hp/compaq
Lenovo
msi

toshiba
apple
svoa
asus
sony
samsung
dell

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน :P

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สลับค่าตัวแปรด้วย xor

ลืมไปนานจนมีคนมาถามเนี่ยแหละสลับค่าตัวแปรอย่างไรดีที่สุด แล้วก็ไปเห็นตัวอย่างนึงเค้าเขียนไว้ว่า
php code
$a = $a ^ $b;
$b = $a ^ $b;
$a = $a ^ $b;

เอ๋เค้าทำอะไรกันหว่า?
หาก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าไอ้เครื่องหมาย ^ caret เนี่ยมันหาใน google เจอซะที่ไหน ก็เลยไปถามนู๋เนยรู้เรื่องเลย ว่าไอ้ ^  มันหมายความว่า xor หรือ exclusive or โดยจะมีตารางค่าความจริงเป็นดังนี้

abxor
110
101
011
000

มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสลับค่าตัวแปรโดยที่ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรเพิ่มเติม ไม่ต้องจอง buffer ให้มากมาย
หลักการ (a xor b) xor b จะเท่ากับ a
ตัวอย่างการทำงาน
a = 14  >> 1110
b = 5    >> 1010

1) a = a xor b2) b = a xor b3) a = a xor b
a111001000101
b101010101111
result0100 --->  a1110 ---> b0101 ---> a

a กับ b สลับค่ากันแล้ว! wow จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าลืมนะเนี่ย