ผู้สนับสนุน

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อนให้มาลองทำ

โจทย์:
1. เขียนโปรแกรม random string ความยาวเท่ากับ 3
2. รัน 1 ล้านรอบ
3. เก็บ และนับว่ามีจำนวน string ที่ได้ออกมาไม่ซ้ำกันกี่ตัว
4. ท้าทายใช้เวลาในการรันเท่าไหร่

ตัวอย่างเช่น
lfX = 2
Fd1 = 4
gg2 = 1
มีทั้งหมด 3 ตัว
รัน 7 รอบใช้เวลา 3 millisec


ลองตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านรอบไม่เกิน 30 วินะ ภาษาอะไรก็ได้

แก้ยังไงดี
1. random string ความยาว = 3
solution(ของผม).

 1. String ที่ว่าเอาตัวอะไรบ้าง น่าจะเป็น  พวกอักษรพิเศษอย่าง :,;'"}[]{|\ "... เราคงไม่เอา
  ABCEDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 (62 ตัว)
  แต่ว่าถ้าจะเอาไปทำ captcha ก็ตัด ไอ(I), แอล(l), โอ(O,o), ศูนย์(0), หนึ่ง(1) ออกไปเพื่อป้องกันอักษรอ่านยากก็จะเหลือ (หรือตัวไหนที่เห็นสมควรก็ลองตัดออกเองนะ)
  ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789 (56 ตัว)
  เก็บพวกนี้ใส่ตัวแปรไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้ตลอด
  starting_str = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789";
 2. random ความยาวเท่ากับ 3
      random อักษรทีละตัวจากชุดตัวอักษรที่เรามีไว้ให้เลย โดยปกติแต่ละภาษาจะมี fn ที่ใช้ random ตัวเลข integer อยู่แล้วโดยจะมีลักษณะประมาณนี้ rand_int(begin,end) ก็จะได้เลขในช่วงตั้งแต่ begin ถึง end มาเราก็เอามา get ตำแหน่งของตัวอักษรใน String เริ่มต้นเลย
      a_char = starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56)) // ไม่ใช้ length(starting_str) มันเสียเวลา
      ถ้าจะเอาความยืดหยุ่นเราก็คงต้องทำ function ให้กำหนดความยาวของ String ได้แต่ว่าถ้าจะเอาความเร็วเราก็คงจะให้มันต่อกันไปเองเรื่อยๆ เลย
      rand_str = strcat(
                              starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56)),

                              starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56)),
                              starting_str.charAtIndex(rand_int(0,56))
                             )

2. รันและนับ
 1. รัน ล้านรอบ นี่มันก็เป็นแค่ loop อ่ะ เดี๋ยวค่อยครอบทีหลัง
 2. เรื่องการเก็บข้อมูลและนับ
  1. มีตารางสำหรับเก็บแบบนี้
   String
   count
   "xyz"
   1
   "aBc"
   3
  2. พอมีข้อมูลใหม่ก็เอามานับเพิ่ม count ถ้า random มาใหม่ไม่มีในตารางก็เพิ่มเข้าไป
 3. เท่านี้โปรแกรมก็น่าจะทำงานได้แล้ว ถ้าจะนับว่ามันมีตัวที่ไม่ซ้ำกันกี่ตัวก็ดูที่แถวของตารางว่ามีเท่าไหร่  
3. เร็ว
    เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการเก็บตารางที่ว่าแล้วจะทำได้เร็วขนาดในที่นี้ผมก็คิดว่าน่าจะใช้ hashtable ที่มีของแต่ละภาษาไปเลยน่าจะเร็วที่สุดแล้ว (dict ใน python, array ของ php, Hashtable ของ java)


ตัวอย่างที่ลองเขียนด้วย python

import random
from    datetime import datetime
instr = '1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
def ranstr():
     return instr[random.randint(0,61)] + instr[random.randint(0,61)] + instr[random.randint(0,61)]
begin = datetime.now()
buffer = {}
for i in range(1000000):
    mystr = ranstr()
     if mystr in buffer:
         buffer[mystr] += 1
     else:
         buffer[mystr] =1
print "all string", buffer
print "distinct :",len(buffer)
end = datetime.now()
print "begin :",begin
print "end    :",end
print "diff :",(end - begin)

core2 1.7G, RAM 3 GB, ประมาณ 8 วิ :)

1 ความคิดเห็น:

 1. ผมลองเขียนด้วย php ครับ แต่ว่าเก็บอักขระลง array ให้หมดแทน string

  $time_start = microtime (true);
  $s = array_merge (range (0, 9), range ('a', 'z'), range ('A', 'Z'));
  $l = count ($s) - 1;
  for ($i=1; $i<=1000000; $i++) $t[$s[mt_rand (0, $l)] . $s[mt_rand (0, $l)] . $s[mt_rand (0, $l)]]++;
  $time_end = microtime (true);
  echo "Did in ", $time_end - $time_start, " seconds";

  ได้ประมาณ 4.67 วิครับ แต่เครื่องผมเป็น Core2 3.0GHz, Ram 2 GB ครับ

  ตอบลบ