ผู้สนับสนุน

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Resume-th


ชื่อ
นายสุเธียร รุจนเลิศ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำเร็จการศึกษา (ณ วันที่ 24/11/2551)

ข้อมูลทั่วไป
  วันเกิด 23/11/2528 
   สถานที่เกิด แม่ฮ่องสอน 
   น้ำหนัก 67 kg. ส่วนสูง 178 cm. หมู่เลือด AB
   เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ติดต่อ
  เบอร์โทร (+66) 82 454 2697
  อีเมล์  

สถานภาพทางการทหาร
 ผ่านการเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 (ส่วนของทหารเรือ)


เงินเดือนที่ต้องการ: มากกว่า 20,000 บาทหรือตามตกลง
ประสบการณ์การทำงาน
 1. ฝึกงาน NECTEC KEA Bioinformatic (2 เดือน):เขียนโปรแกรมภาษา Java และงานเกี่ยวกับ Graph Algorithm, Graph Layout อ้างอิง
 2. NECTEC KEA Bioinformatic (1 เดือน): เขียนโปรแกรมภาษา Java และงานเกี่ยวกับ Graph Algorithm
 3. TOSF มหาวิทยาลัยบูรพา(9 เดือน): web developer โดยใช้ PHP, MySql , PHP Framework Codeigniter ,Ajax(Prototype) เป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักของ Kuisci
 4. Atiz innovation(1 ปี 6 เดือน) : multi language programmer เช่น C#, Java, python, C, Bash เป็นต้นและทักษะพิเศษในการ compile Linux kernel ปรับแก้เล็กน้อย และ Web programming(PHP codeigniter , Symfony, SQL) 

ความสามารถความถนัด
 • English skill: read(good),listen(good),write(fair),speak(fair)
 • Graph layout algorithm, Graph theory
 • 2D-3D Graphic programing
 • Web programming 
  • PHP, Ruby, JSP, Javascript, CSS, MySQL, XML
  • Ajax:Prototype
  • Framework : Codeigniter, Rail, Symfony
 • Version control : svn
 • Editor and IDE tools: vi, Eclipse, Notepad++, gEdit, Komodo, Netbean, JEdit, JCreator
 • Application programming:
  • C,C++ ,gtk
  • Java (swing,util,library อื่นๆ)
  • Python (PyQt,xml)
  • Objective-C (basic)
ความสนใจ
 • Mobile Application development 
 • Cross platform application (Java,Python,Web application)
 • Web 2.0 ,Social network 
 • Data structure และ Algorithm (ex. graph)
 • Open source(ex. Linux , Chrome)

ผลงาน

 1. ร่วมงาน CodeFest#2(image processing OCR with c++) #3(Linux live usb) #4(Debian packaging)
 2. สอบแข่งขัน NLC#9 และสอบวัดมาตรฐาน NLCP(NECTEC Linux Certified Professional) ผ่านระดับ 1 อ้างอิง
 3. รายงานปัญหาการใช้งานโปรแกรมของ Browser Chrome เรื่องภาษาไทยจนได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย
 4. ผู้ช่วยวิทยาการโครงการ Linux Sis
 5. เข้าค่ายโอลิมปิคชีววิทยา สอวน. ถึงค่าย 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 5)
 6. Blog เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและทางด้านไอที http://mossila.blogspot.com/

ภาษาในการเขียนโปรแกรม
ภาษาการนำไปใช้
Python + pyqt
Senior project:Graph visualization demo source code
PHP ทำงาน โดยใช้ Framework Codeigniter 
Ajax ใช้ร่วมกับ PHP ใช้ Prototype
SQL MySql
Java
ฝึกงานและทำงาน ที่ NECTEC ทำเกี่ยวกับ Graph Layout Algorithm และ Graph Algorithm , Web service

OS
 • Windows: Windows XP, Windows Vista
 • Linux: Ubuntu ,Debian
 • Mac

Social network

งานอดิเรก
 • เขียน blog ,ออกกำลัง ,อ่านหนังสือ ,ดูหนัง
 • ร่วมงาน user generating event เช่น twitbkk#2

กิจกรรมที่เคยทำ
 1. เป็นรองประธานรุ่นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารุ่นปี 47
 2. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 3. พี่เลี้ยงค่ายโอลิมปิคคอมพิวเตอร์ สอวน.
 4. ผู้ประสานงานในการจัดงานวันวิทยาศาสตร์
This resume online at GoogleDocs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น