ผู้สนับสนุน

วันพุธที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Check box /Check all javascript

วิธีการสร้างปุ่ม check all ให้ check box ในที่นี้ป้องกันการไปยุ่งกับปุ่มที่ disabled อยู่ด้วย

<html>
        <head><title>Check box Check all</title></head>
<script>
checked=false;
function checkAll(){
        var box= document.getElementById('myfrm');
        
        if (checked == false) {
         checked = true;
        }
        else {
         checked = false;
        }
        for (var i =0; i < box.elements.length; i++) {
         if(box.elements[i].disabled != true){
                box.elements[i].checked = checked;
         }
        }

        if(checked == true) {
         document.getElementById("chkall").value="Uncheck all";      
        }else{
         document.getElementById("chkall").value="Check all";
        }
}
</script>
<bod>
<form id='myfrm'>
        <input type="checkbox" />1
        <input type="checkbox" />2
        <input type="checkbox" />3
        <input type="checkbox" disabled='disabled' checked='checked' />4
        <input name="chkall" id="chkall" type="button" onclick="checkAll();" value="Check all" />
        <input type="checkbox" disabled='disabled' checked='checked' />5
        <input type="checkbox" disabled='disabled' />6
</form>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น