ผู้สนับสนุน

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Sudo

คำสั่ง sudo ใน ubuntu คือคำสั่งที่ทำให้เราสามารถใช้ตำสั่งด้วยสิทธิ์ root ได้ 1 ครั้ง โดยเราจะต้องกรอก password ของเราเข้าไป(ไม่ใช่ password root) แต่ว่า user เรานั้นต้องมีสิทธิ์ sudo ด้วย

มีประโยชน์ตอนที่เราจะลงโปรแกรมหรือว่า แก้ไขไฟล์ config ต่างๆ ของระบบ คำสั่งที่เราได้ใช่บ่อยๆ ได้แก่

install pkg ต่างๆ 
sudo apt-get install <pkg>
sudo apt-get remove <pkg>

restart/start/stop service 
sudo /etc/init.d/gdm restart

เปลี่ยนเป็น root
sudo su -

แก้ไขไฟล์ config
sudo vi /.../.../configfile

reboot/shutdown ใน text mode
sudo shutdown -r now     #restart เครื่องทันที
sudo shutdown -h 20:00  #ปิดเครื่องตอน 2 ทุ่ม

ถ้าต้องการให้ sudo แสดง prompt ออกมาเป็น gui ให้ใช้คำสั่ง gksu แทน
เช่น
gksu gedit somefile.txt &

เปิด file text ด้วยสิทธิ์ของ root ด้วย gedit(text editor ที่เป็น graphic mode)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น