ผู้สนับสนุน

วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เขียน my_helper ให้โหลด helper ใน Codeigniter

<?php
//my_datetime_helper.php in system/application/helper/         
function unix_time_to_mysql_time($time){
   $ci=& get_instance();
   $ci->load->helper('date');
   $datestring = "%Y-%m-%d %h:%i:%s";
   $time = now();
   return mdate($datestring, $time);
}
?>
ง่ายได้อีก! แค่ไม่รู้เท่านั้นเอง และก็ไม่รู้จะ search ด้วย keyword อะไร
ที่มาจร้า stackoverflow ,ci user guide-> create_lib
keyword (ที่ทำให้หาหน้า stackoverflow เจอ) : helper load other helper codeigniter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น