ผู้สนับสนุน

วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

find replace text หลายไฟล์หลาย directory

#! /usr/bin/sh
for file in `find . -type f`
do sed -i 's/เก่า/ใหม่/g' $file
done


http://forums.devshed.com/unix-help-35/how-to-use-sed-to-search-replace-files-throughout-a-184662.html

แล้วจทำให้มัน print ผล หรือ print เพื่อ confirm ก่อนไงอ่าาาาา TT^TT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น