ผู้สนับสนุน

วันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

Vi text editor

vi เป็น text editor ที่อยู่บน *nix ที่ผมชอบใช้เพราะว่าเราทำอะไรต่างๆ ได้บน keyboard ทั้งหมดและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแต่มักจะลืม

last line mode
:1,$s/something/somethingnew/g

คือการ ค้นหาและแทนที่ ทั้งหมด ใน file 
1 คือ บรรทัดที่ 1
$ คือ บรรทัดสุดท้าย
s คือ อะไรหว่า replace มั้ง
something คือ คำที่หา
somethingnew คือ คำที่เอาไปแทนคำที่หา
g คือ อะไรไม่รู้ลืมแล้ว เดี๋ยวมาบอก(หรือถ้ารู้ เม้นๆ ไว้ก็ได้นะ)

1 ความคิดเห็น:

  1. มีคนฝากมาให้ ว่า g คืออะไร
    :S/pattern/to_pattern/options

    Substitute. This substitutes the specified pattern with the string in the to_pattern. Without options, it only substitutes the first occurence of the pattern. If a 'g' is specified, then all occurences are substituted. For example, the command ":1,$s/Dwayne/Dwight/g" substitutes all occurences of "Dwayne" to "Dwight".    Source : http://www.eng.hawaii.edu/Tutor/vi.html

    ตอบลบ