ผู้สนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วิธีการเปลี่ยน prompt ใน unix

1. ไปที่ Home dir ของเรา

moss@moss ~/somewhere $cd

2. แก้ไขไฟล์ .bashrc ใน directory  นี้

moss@moss ~ $vi .bashrc

3. ไปที่บรรทัดที่มีลักษณะทำนองนี้

PS1='${debian_chroot:+($debia...'

4. แก้ไขตามต้องการ อันนี้เป็นแบบที่ผมชอบ

PS1='\u:\W $'

5. ทำให้มันโหลดของใหม่

moss@moss ~ $source .bashrc
หรือ
moss@moss ~ $. .bashrc

ผล มีแค่ชื่อเราก่ะ dir เนี่ยแแหละพอแล้ว

moss:~ $cd somewhere
moss:somewhere $

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น