ผู้สนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

FooBar

foobar หรือว่า foo และ bar ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการตั้งชื่อตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆ กับคำว่า "Hello world" 
ที่เป็นทีินิยมในการเขียนโปรแกรมที่พิมพ์ข้อความออกทางหน้าจอ

foo มักถูกนำมาตั้งเป็นชื่อ function
bar มักถูกนำมาตั้งชื่อเป็นตัวแปร

ซึ่งไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือใดๆ ทั้งสิ้นแค่เป็นที่นิยมเท่านั้น

ตัวอย่างจาก wiki จะใช้ foo และ bar ในการแสดงโปรแกรมต่อ String

//Java Code
String foo = "Hello, ";
String bar = "World";
System.out.println(foo + bar);
//Hello, World is printed to the screen by printing foo and bar
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น