ผู้สนับสนุน

วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Compile String Python

Compile string ของ python ให้เป็น byte code

a = "print 'hello'"
b = compile(a,"<string>",'exec')
exec(b)
-----
result:
hello

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น