ผู้สนับสนุน

วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Can not reboot ubuntu on Dell Optiplex 330

restart ubuntu บน DELL Optiplex 330 ไม่ได้ เครื่องที่มาลงใหม่เป็น DELL Optiplex 330 ลง Ubuntu Hardy 8.04 แล้ว Restart ไม่ได้ อาการคือ Restart แล้วนิ่ง Restart แล้ว fail Important:upgrade kernel first!!

สำคัญนะ:  อัพเดต kernel ของคุณก่อน
แก้โดยเข้าแก้ที่ไฟล์ /boot/grub/menu.lst fix it by edit file /boot/grub/menu.lst กรณีที่ใช้ vi ไม่เป็นก็ใช้อย่างอื่นนะ
sudo vi /boot/grub/menu.lst
หาบรรทัดแบบข้างล่าง find this lines
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-18-generic root (hd0,7) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-18-generic root=UUID=9a0731d6-de74-40f0-8d90-acc0bc9e2264 ro initrd /boot/initrd.img-2.6.24-18-generic
เอาข้อความข้างล่างนี้ไปต่อบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย kernel append this to the line begin with kernel
reboot=b
ให้ผลออกมาแบบข้างล่างนี้แล้วบันทึก like this. then save this file
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-18-generic root (hd0,7) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-18-generic root=UUID=9a0731d6-de74-40f0-8d90-acc0bc9e2264 ro reboot=b initrd /boot/initrd.img-2.6.24-18-generic
ต่อไปก็อัพเดต grub หลังจากที่แก้ไขไฟล์แล้ว next
sudo update-grub
แล้วก็ลองรีบูทดู test your restart/reboot Yeah ได้แล้ว!! ได้หรือไม่ได้คอมเม้นให้ด้วยนะครับ Do or do not please comment.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น