ผู้สนับสนุน

วันพุธที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

กวีในบันทึกของแม่:1

ดอกไม้สวยที่สุดในโลก ยังไม่บาน

บทกวีที่ดีที่สุดในโลก ยังไม่แต่ง
ภาพเขียนที่งามที่สุดในโลก ยังไม่วาด
บทประพันธ์ดีที่สุด ยังไม่เขียน
รัฐบาลที่ดีที่สุดในโลก ยังไม่มี
สังคมที่ยุติธรรมที่สุดในโลก ยังไม่มา.
โปรแกรมที่ดีที่สุด ยังไม่ปรากฎ
แต่....... สิ่งที่สูงที่สุดในโลกย่อมมี แต่มนุษย์ยังคลำหาทางอยู่ในถ้ำ
มนุษย์มีสิทธิประการใดที่ต้องยอมทนทุกข์ อยู่กับสิ่งที่ตนไม่ชื่นชม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น